velkommen til Sundpark

Giv tid - det er vores milepæl

Sundpark er en selvejende og integreret daginstitution med børn i alderen 0 - 6 år og normeret til 80 børn. Institutionen er medlem og administreret af paraplyorganisationen Fobu og har gennem mange år haft driftsoverenskomst med Københavns Kommune og indgår som en del af det samlede institutionstilbud på Amager.

Præsentation af Sundpark

Børn

I Sundpark har vi fem børnegrupper:

Tre grupper i vuggestuen: Grøn, Blå og Rød stue

To grupper i børnehaven: Gul og Orange stue

Personale

Sundpark har en erfaren, dygtig og stabil personalegruppe som består af 7 pædagoger og 9 pædagogmedhjælpere, samt en køkkenchef, en køkkenmedhjælper,en gårdmand og en leder.

Størstedelen af personalet har arbejdet i institutionen gennem mange år. Dette er udtryk for en god arbejdsplads med et sundt arbejdsklima, hvilket smitter af på den dagligdag der tilbydes børnene.

I Sundpark vægter vi uddannelse og faglig udvikling, så derfor har vi stort set altid studerende i praktik.

Pædagogikken

Vores værdier: 
         Trivsel - Læring - Udvikling - Faglighed - Samarbejde
  • I Sundpark arbejder vi målrettet og pædagogisk med kerneopgaven - Barnets trivsel, læring og udvikling.
  • Vi vægter et tæt og tillidsfuldt samarbejde med forældre og kollegaer. Og vi vægter dialog og sparring til de øvrige instanser tilknyttet Sundpark.
  • På denne måde mener vi, at barnet er omgivet af eksperter og at vi gennem denne faglighed sikrer barnet et godt vuggestue- og børnehaveliv.
Læring:

I Sundpark arbejder vi på at skabe læringsmiljøer, hvor der er tid og rum til leg og læring - et sted hvor barnet føler sig trygt og hvor det trives, lærer og udvikler sig

Vores pædagogik tager udgangspunkt i metoden KRAP, som står for: Kognitiv, ressource fokuseret, anerkendende pædagogik. Barnet og den voksnes samvær bygger her på en anerkendende grundholdning om, at barnet skal opleve det bliver set, hørt og forstået.

Vi skal give barnet oplevelser, udfordringer, og ny viden. Sammen med barnet skal vi have fokus på dets læring og læringsprocesser.

Vi lægger vægt på at være et sted der er præget af, tid, glæde og humor.

 
Pædagogiske læreplaner og pejlemærker

Vi arbejder ud fra København kommunes mål og rammer.

Hvilket vil sige at vi arbejder med pædagogiske læreplaner og konkrete læringsmål inden for følgende kompetenceområder:

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Kulturelle udtryksformer og værdier - Natur og naturfænomener - Krop og bevægelse - Sprog - Social inklusion

Et nyere tiltag Københavns kommune har taget for at sætte fokus på den pædagogiske kvalitet inden for daginstitutionsområdet, er udvikling af nogle konkrete pejlemærker som vi ligeledes arbejder med:

Sociale relationer - Inklusion og fællesskab - Sprogindsatsen - Forældresamarbejde - Sammenhænge og overgange - Krav om refleksion og metodisk sammenhæng i den pædagogiske praksis

For at sikre at vi kommer godt omkring hvert læringsmål og pejlemærke, arbejder vi i Sundpark med et pædagogisk årshjul. Årshjulet planlægges ved årets start og evalueres igen ved årets afslutning.

Af hensyn til vores attraktive placering i forhold til naturoplevelser, finder vi det oplagt at lade naturen være et gennemgående fokusområde til at afspejle Sundparks profil og pædagogiske aktiviteter.

I 2016 har vi ydermere besluttet at lade " Genbrug", være et undertema til naturen og dette skal ligeledes afspejle sig  bl.a. i børnenes kreative udfoldelser af genbrugsmaterialer og generel udvikling af forståelse for hvad genbrug er og hvordan vi ved at genbruge, kan passe på naturen.

 

Fysiske rammer

Vi bor i nogle nyere fysiske rammer fra marts 1999 og løbende vedligeholdes for at fastholde en høj standard og et godt indemiljø for alle – børn som voksne. Såvel børnehave- som vuggestueafdeling har store gode lyse rum og lange lyse gange.

Udenomsarealerne er gode og varierede og er opdelt i forhold til børnehave- og vuggestuebørn ligesom der også er en række fællesarealer – herunder en stor udendørs multibane som kan bruges året rundt. Sundpark tilstræber så vidt det er muligt at servere økologisk kost for børnene og arbejder på at 90% af kosten er økologisk.

Beliggenhed

Geografisk set er vi tæt på gode naturoplevelser (Øresund/Amager Strand, Kastrupfortet og offentlige legepladser).

Trafikforbindelserne til Sundpark er ligeledes gode. Bus nr. 77 og 78 kører lige til døren og Metroen er et par minutters gang væk (line M2 mellem Lufthavnen/Vanløse gennem Kbh. centrum). 

Praktiske oplysninger

Åbningstider

Institutionens åbningstider er: man.-fre. 6:45 - 17:00.

Børnene bedes møde senest kl. 9.30.

Afleveres barnet før kl. 8.00, er børnene samlet i fællesrummet.

 

Lukkedage 2018

26, 27 og 28. marts

11. maj

4 og 5. juni

27 og 28. december

 

Kost

Indtil kl. 8.00 serveres der morgenmad i fællesrummet.

Kl. 9.00 tilbydes der lidt brød og frugt.

Frokosten som består af varm mad 2 gange- og rugbrød med pålæg 3 gange i ugen, serveres kl. ca. 10.45.

Kl. 14.00  serveres der frugt og brød igen.

Maden tilberedes af vores køkkenpersonale Eva og Pia. Det er sund, nærende og varieret kost, samt ca. 90% økologisk. 

 

Sygdom

Er barnet sygt, må det ikke modtages i institutionen, før end sygdommen ikke smitter længere og før end barnet igen kan deltage i de daglige aktiviteter uden særlig pleje.

Det er vigtigt at holde sit syge barn hjemme, så smitten ikke spredes i hele institutionen.

Bliver barnet syg i løbet af dagen, ringes der efter forældrene som må afhente barnet hurtigst muligt.

For information vedr. retnings linier for smitsomme sygdomme i dagtilbud - se da Sundhedsstyrelsens vejledning. 

 

Tøj

 Ved ankomst hænges barnets overtøj i garderoben og hjemmeskoene tages på.

  • Det er vigtigt at der er navn i alt tøj.
  • Der må ikke være snore i børnenes tøj eller plastikposer i børnenes skabe, da det kan indebære en risikofaktor for børnene. Ude på børnetoiletterne findes små rum til de børn, der stadig bruger ble. Resten må have skiftetøj i garderoben.
  • Det er meget vigtigt at der altid er skiftetøj nok. Skiftetøjet skal være i den rette størrelse og svare til årstiden. Dvs. at der foruden almindeligt skiftetøj i tilfælde af uheld også skal være regntøj, gummistøvler, vindjakker osv. alt efter årstiden.
  • Om sommeren skal børnene have kasketter eller hatte til at beskytte sig mod solen og barnet skal være smurt ind hjemmefra med solcreme. Personalet smører selv børnene ind med solcreme om eftermiddagen.

Fødselsdage

 Når dit barn har fødselsdag holder vi den gerne på stuen, med sang og flag. Dette sker efter forudgående aftale med stuens personale. Hvis fødselsdagen holdes privat (og ikke alle børn fra stuen er inviteret med), bedes I uddele fødselsdagskort uden for institutionens regi. Dette er for at undgå unødig jalousi mellem børnene. I er velkomne til at tage noget med til uddeling. Vi har ingen egentlig sukkerpolitik i Sundpark men forventer man bruger sin sunde fornuft. Så et lille stykke kage, en is el en flødebolle er helt i orden, men vi vil godt sige os fri fra slikposer. Sundere alternativer hilses velkommen og kunne ex. være boller, frugtspyd, pizzaasnegle el pølsehorn - hvilket børnene også finder for lækkert og festligt. Ta evt. en snak med personalet fra barnets stue, hvis du er i tvivl.

 

Legetøj

Som udgangspunkt må børnene ikke have legetøj med i institutionen - vores erfaringer siger os at legetøj hjemmefra bringer flere konflikter med sig ind gavn og glæde. Så derfor beder vi Jer lægge evt. medbragt legetøj i garderobeskabet.

 

Links

Pladsanvisning i København Københavns forældre organisation   Københavns Madhus Fødevarestyrelsen Børnemadshjemmesiden   Sjove fest idéer Festlig frugt 6 om dagen

Nyhedsbrev

Sundparks historie


Historien om Sundpark børnehave starter som alle gamle historier med der var engang.

Der var engang nogle præster, der indså nødvendigheden af, at børnene i Sundparkens område havde et tilholdssted, da tiden ville at både far og mor skulle ud på arbejdsmarkedet . Så i 1945 blev den første Sundpark børnehave oprettet. Lokalerne lå i Oliebladsgade og i de kolde vintre blev der varmet op i kakkelovnen.

Ca. 3 år efter oprettelsen af børnehaven flyttede man til ganske andre faciliteter, hvor der var centralvarme. Det ”nye” hus som var en barak der var bragt hertil, havde før huset tyske soldater. Barakken var ment som en midlertidig løsning, men lå dog alligevel på Lergravsvej 14 i henved 49 år.

Tiden ville da atter at børnehaven måtte flytte. I stedet for børnehave skulle der nu ligge en metrostation på stedet. Børnehaven blev eksproprieret og i 1997 rykkede de 36 børn ud, hvorefter de skulle ”bo” i nogle dertil opførte pavilloner på Øresundsvej.

Nu viste det sig at kommunen havde brug for, at endnu flere børn kunne få en institutionsplads. Derfor blev der i 1998 påbegyndt en ny institution, som stod klar til indflytning i marts 1999, og børnetallet steg fra 36 børn til 80 børn.

Her er vi så nu og tænker lidt på forskellen fra 1945 til nu.