Bestyrelsen

Institutionsbestyrelsen er repræsenteret af følgende:

Formand Morten Jensen, far til Liva på Gul stue

Bestyrelse

Næstformand Line Ziegler Laursen, mor til Majse på Grøn stue

Bestyrelse

Bestyrelse

Sarah Priskorn, mor til Asger på Orange stue og Hjalte på Blå stue

Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelse

Lars Wernblad, Frie Børnehaver

Bestyrelse

Nina Loft, Leder

Bestyrelse

Janne Andersen, medarbejderrepræsentat fra vuggestuen

Bestyrelse

Anja Klitholm Christiansen, Souschef

Bestyrelse

Aslaug Kristinsdottir, medarbejderrepræsentant fra børnehaven

Bestyrelse

Institutionsbestyrelsen:

Institutionsbestyrelsen varetager den overordnede ledelse og fastlægger de overordnede principper for det pædagogiske arbejde i institutionen. Ligeledes har institutionsbestyrelsen arbejdsgiverkompetence samt det overordnede økonomiske og juridiske ansvar for institutionen. Lederen af Sundpark varetager den daglige drift af Sundpark herunder den pædagogiske og administrative ledelse.

Institutionsbestyrelsen består af i alt 9 medlemmer, hvoraf 5 er med fuld stemmeret.

4 bestyrelsesmedlemmerne vælges af og blandt institutionens forældre og 1 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Frie Børnehavers lokalforening i København, blandt deres personale, der er knyttet til institutionen.

Derudover vælger personalet 2 medarbejderrepræsentant (1 fra vuggestuen og 1 fra børnehaven) - med begrænset stemmeret. Medarbejderrepræsentanten er inhabil i personalesager og har ikke stemmeret i forhold vedrørende § 15, samt i forbindelse med kvalificerede flertalsbeslutninger (jf. § 9) og tegningsret (jf. § 13). Medarbejderrepræsentanten vælges af og blandt det fastansatte personale.

Endvidere vælges der 2 forældresuppleanter for 1 år. Såfremt suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne har de ikke stemmeret.

Lederen deltager som sagsbehandler/sekretær for institutionsbestyrelsen.

Vi er jeres talerør, og I må derfor gerne henvende jer til os, hvis I har forslag, spørgsmål eller bare noget, I gerne vil tale om. Der hænger en hvid postkasse ved barnevognskuret, som I er velkomne til at benytte.

Vi skal dog gøre opmærksom på, at vi i institutionsbestyrelsen ikke diskuterer emner, som vedrører enkelte børn i institutionen.

Vi afholder bestyrelsesmøder sammen med repræsentanter for personalegruppen og ledelsen og er derfor i tæt samarbejde med pædagogerne med til at danne de pædagogiske og økonomiske rammer for institutionen.

Eksempler på opgaver som bestyrelsen beskæftiger sig med: styring af økonomien og prioriteringer i den forbindelse, beslutning om lukkedage, indretning af og beslutning omkring madordning i institutionen, mål for det kommende år, hjemmeside, Sundparks læreplan og årsplan, ombygning/tilbygning, planlægning af arbejdslørdage, institutionens vedligeholdelse, Sundparks kostpolitik og udarbejdelse af forældrefoldere m.v.

Sundparks historie


Historien om Sundpark børnehave starter som alle gamle historier med der var engang.

Der var engang nogle præster, der indså nødvendigheden af, at børnene i Sundparkens område havde et tilholdssted, da tiden ville at både far og mor skulle ud på arbejdsmarkedet . Så i 1945 blev den første Sundpark børnehave oprettet. Lokalerne lå i Oliebladsgade og i de kolde vintre blev der varmet op i kakkelovnen.

Ca. 3 år efter oprettelsen af børnehaven flyttede man til ganske andre faciliteter, hvor der var centralvarme. Det ”nye” hus som var en barak der var bragt hertil, havde før huset tyske soldater. Barakken var ment som en midlertidig løsning, men lå dog alligevel på Lergravsvej 14 i henved 49 år.

Tiden ville da atter at børnehaven måtte flytte. I stedet for børnehave skulle der nu ligge en metrostation på stedet. Børnehaven blev eksproprieret og i 1997 rykkede de 36 børn ud, hvorefter de skulle ”bo” i nogle dertil opførte pavilloner på Øresundsvej.

Nu viste det sig at kommunen havde brug for, at endnu flere børn kunne få en institutionsplads. Derfor blev der i 1998 påbegyndt en ny institution, som stod klar til indflytning i marts 1999, og børnetallet steg fra 36 børn til 80 børn.

Her er vi så nu og tænker lidt på forskellen fra 1945 til nu.