Børnehave

Børnehaven

Børnehaven består af Gul og Orange stue, normeret til 22 børn fra 3 - 6 år, på hver stue. De to stuer er adskilte af hinanden og det enkelte barn er fast tilknyttet en af stuerne. Stuerne ligner dog hinanden meget og strukturen, aktiviteterne og pædagogikken er den samme. På den måde sikre vi, at barnet tilbydes det samme, hvad enten det går på den ene eller anden stue.

I børnehaven arbejder vi med aldersopdelte grupper på tværs af de to stuer. Det gør vi fordi, at vi ser aldersopdeling for fordelagtig i forhold til, at kunne tilpasse og målsætte pædagogikken, den  enkelte aldersgruppe. Vi har b.la. en: Læsegruppe, sproggruppe, skolegruppe og idrætsgrupper.

Men ligeledes ses også stor værdi ved aldersblandende børnegrupper, da børnene her kan spejle sig i - og lære af hinanden. Det er b.la. udvikling af personlige kompetencer og selvtillid, ved at tage - og have ansvar for et mindre barn i forbindelse med fx en tur og til, at hjælpe med tøj og andre gøremål. Det mindre barn spejler sig ligeledes også i de større børn og øver sig heri, at udvikle de kompetencer som de ældste behersker.

Så når de to stuer ikke er aldersopdelte, er der altså mange andre aktiviteter i gang.  Børnene laver bålmad hver 14. dag - fast daglig samling/rundkreds - fælles fredagssang med vuggestuen og en dejlig legeplads. Vi beskæftiger os også med årstidernes skiften og traditionerne deraf, som b.la. udtrykkes i børnenes kreative udfoldelser. Temauger og projekter fordelt ud over hele året med læringsmålene i fokus er også noget der afspejler pædagogikken og børnenes aktiviteter i børnehaven, samt den frie leg og meget meget mere.

 

Dokumentation af børnenes dagligdag ses på en tavle i børnehavens indgangsparti. Her beskrives dagens hovedtema og det er også her andre informationer og kollektive bekskeder bliver slået op, så det er en rigtig god ide, at kaste et blik på tavlerne hver dag. Ved hver stuedør hænger ligeledes nogle fotorammer, hvor vi dokumenterer børnenes dag i billeder.

 

Vi lægger mest vægt på

 • At udvise omsorg og give tryghed og nærvær i dagligdagen.
 • At både børn og voksne føler sig velkomne.
 • At børnehaven er et sted, man glæder sig til komme.
 • At have lov at udvikle sine forskelligheder.

 

Forældresamarbejde

 • Et forældremøde årligt
 • En forældrekonsultation årligt
 • Tilbud om en samtale efter 3 mdr.

 

Vi kan godt lide at

 • Lave mad over bål
 • Tage på tur (underforstået at tage ansvar og have trafikbevidsthed)
 • Benytte hallen (her opøves grovmotorikken)
 • Male, klippe, klistre, perle og tegne (her opøves finmotorikken)
 • Musik, dans og sang (her opøves både (motorik og sprog)
 • Rundkreds, læsning (dialogisk læsning og sprogstimulering)
 • Fri leg

Sundparks historie


Historien om Sundpark børnehave starter som alle gamle historier med der var engang.

Der var engang nogle præster, der indså nødvendigheden af, at børnene i Sundparkens område havde et tilholdssted, da tiden ville at både far og mor skulle ud på arbejdsmarkedet . Så i 1945 blev den første Sundpark børnehave oprettet. Lokalerne lå i Oliebladsgade og i de kolde vintre blev der varmet op i kakkelovnen.

Ca. 3 år efter oprettelsen af børnehaven flyttede man til ganske andre faciliteter, hvor der var centralvarme. Det ”nye” hus som var en barak der var bragt hertil, havde før huset tyske soldater. Barakken var ment som en midlertidig løsning, men lå dog alligevel på Lergravsvej 14 i henved 49 år.

Tiden ville da atter at børnehaven måtte flytte. I stedet for børnehave skulle der nu ligge en metrostation på stedet. Børnehaven blev eksproprieret og i 1997 rykkede de 36 børn ud, hvorefter de skulle ”bo” i nogle dertil opførte pavilloner på Øresundsvej.

Nu viste det sig at kommunen havde brug for, at endnu flere børn kunne få en institutionsplads. Derfor blev der i 1998 påbegyndt en ny institution, som stod klar til indflytning i marts 1999, og børnetallet steg fra 36 børn til 80 børn.

Her er vi så nu og tænker lidt på forskellen fra 1945 til nu.