Vuggestue

I Sundpark vuggestueafdeling har vi 3 grupper med 12 børn på hver stue, hvor der til hver stue er tilknyttet 3 voksne. Stuernes navne er Grøn, Blå og Rød.

Vuggestuens åbningstid er mandag til fredag fra kl. 6.45 - 17.00. Der er morgenmad og samling i fællesrummet til kl. 8.00 og derefter går vi ind på stuerne. Kl. 9.00 serveres lidt frugt til børnene og kl. 9.30, går aktiviteterne i gang. Efter frokost sover de større børn (over 2  år) til middag eller hviler sig fra kl. 12 - 14, mens de mindre vuggestuebørn ofte i samme tidsrum, eller når de er trætte, sover udendørs i krybber og barnevogne. Når børnene vågner spises der brød og frugt og resten af dagen leges og hygges der på stuen og i sommerhalvåret går vi ofte ud på legepladsen om eftermiddagen.

I vuggestuen er er vi i 2016 begyndt at aldersopdele børnene i grupper, der samles hver tirsdag, onsdag og torsdag formiddag. Opdelingen af børnene ser sådan ud:

De små: 0 - 1 år og 10 måneder

Mellemgruppen: 1 år og 10 måneder - 2 år og 5 måneder

De ældste: 2 år og 5 måneder - 3 år

Formålet med aldersopdelingen er, at kunne tilrettelægge pædagogikken og læringsmiljøet mere målrettet i forhold til udviklingstrin og alder, sådan så læringen højnes og de hver især får plads og ro til at udvikle sig. Herved kan der arbejdes med aldersopdelte aktiviteter, der tydeliggøre hvor det enkelte barn er i sin udvikling og hvor det evt. har brug for udviklende indsats. Aldersopdelte grupper giver plads til at være "stor" uden, at man skal vise hensyn til de "små", fx når man hopper eller tumler. Omvendt får de yngste plads til, at undersøge og udforske verden i deres eget tempo uden forstyrrelser fra de ældre. Aktiviteterne tager udgangspunkt i børnenes alder og hvad der rører sig i børnegruppen og ved at følge disse spor, mener vi, at have mulighed for at skabe de allerbedste læringsvilkår for børnene at udvikle sig i. Til hver gruppe er der tilknyttet en voksen fra barnets faste stue som sikre, at børnene oplever genkendelighed og tryghed i deres trivsel, læring og udvikling. Vi ønsker at venskaber og relationer er et vigtigt element i de aldersopdelte grupper, samt at det enkelte barn oplever sig som værdifuld i relationen til de jævnaldrende børn. I alle grupper arbejdes ud fra de 7 læringsmål:

Sociale kompetencer - Personlige kompetencer - Kulturelle udtryksformer og værdier - Natur og naturfænomener - Krop og bevægelse - Sprog - Social inklusion.

Aktiviteterne dokumenteres på en fælles tavle inden for vuggestuens hovedindgang

 

Når børnene ikke er aldersopdelte er de på deres faste stuer og her foregår også en masse aktiviteter. 
Alt efter alder tegner børnene, maler, klipper, laver perlekæder og der foregår meget andet såsom historielæsning og sanglege. Vi synger i det hele taget meget her i Sundpark. Ellers har vi ture i nærområdet, besøger andre legepladser og går tur på stranden. Vi bruger naturligvis også vore egen legeplads, hvor der bl.a. bliver bagt sandkager og kravlet op og ned af det lille tog, der bliver kørt med dukkevogne eller kørt på cyklerne.

Ved hver stue er opsat en informationstavle til at dokumentere børnenes dag, samt til beskeder og informationer. Det er derfor vigtigt at kaste et blik på tavlerne dagligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundparks historie


Historien om Sundpark børnehave starter som alle gamle historier med der var engang.

Der var engang nogle præster, der indså nødvendigheden af, at børnene i Sundparkens område havde et tilholdssted, da tiden ville at både far og mor skulle ud på arbejdsmarkedet . Så i 1945 blev den første Sundpark børnehave oprettet. Lokalerne lå i Oliebladsgade og i de kolde vintre blev der varmet op i kakkelovnen.

Ca. 3 år efter oprettelsen af børnehaven flyttede man til ganske andre faciliteter, hvor der var centralvarme. Det ”nye” hus som var en barak der var bragt hertil, havde før huset tyske soldater. Barakken var ment som en midlertidig løsning, men lå dog alligevel på Lergravsvej 14 i henved 49 år.

Tiden ville da atter at børnehaven måtte flytte. I stedet for børnehave skulle der nu ligge en metrostation på stedet. Børnehaven blev eksproprieret og i 1997 rykkede de 36 børn ud, hvorefter de skulle ”bo” i nogle dertil opførte pavilloner på Øresundsvej.

Nu viste det sig at kommunen havde brug for, at endnu flere børn kunne få en institutionsplads. Derfor blev der i 1998 påbegyndt en ny institution, som stod klar til indflytning i marts 1999, og børnetallet steg fra 36 børn til 80 børn.

Her er vi så nu og tænker lidt på forskellen fra 1945 til nu.